Marián Luha

Marián Luha

Marián Luha

Som zakladateľ portálov mediawatch.dog (masmediálne.info), mediahub.sk a spoty.mediawatch.dog. Médiá a marketing ma bavia, študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. Pôsobil som vo viacerých médiách.