Mediálny slovník

Mediálny slovník

Slovník zostavilo IMEC - Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti - www.medialnavychova.sk