Mediálny slovník

Slovník zostavilo IMEC – Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti – www.medialnavychova.sk